انگشترهای حکاکی شده( خطی) کیمیای عرشمشخصات:   
انگشتر نقره عیار 925 دست ساز
سنگ مون استون

زیر سنگ حکاکی:
کیمیای عرش


روی سنگ حکاکی:
یا صابر

                                    
مشخصات:

انگشتر نقره عیار 925 دست ساز

نگین سنگ دُر مو دار زرد رنگ
 
زیر سنگ حکاکی: کیمیای عرش

روی سنگ حکاکی:
هو حق علی


انگشتر جاسبر

مشخصات:

انگشتر نقره عیار 925 دست ساز

نگین سنگ جاسبر
 
زیر سنگ حکاکی: کیمیای عرش

روی سنگ حکاکی:
یا دائم بلا فنا و ملکه البقاکیمیای عرش


مشخصات:

انگشتر نقره عیار 925 دست ساز صفوی

نگین سنگ ماه

روی نگین حکاکی: هو حق علی

پشت نگین حکاکی : کیمیای عرش


انگشتر کیمیای عرش


مشخصات:

انگشتر نقره عیار 925 دست ساز

نگین عقیق مصری

روی نگین حکاکی: یا ذوالجلال والاکرام

پشت نگین حکاکی : کیمیای عرش(فروخته شد)
انگشتر نقره عیار 925 دست ساز صفوی

نگین چشم ببر (تایگر)

روی نگین حکاکی: هو حق علی

پشت نگین حکاکی : کیمیای عرش
انگشتر یاقوت


انگشتر نقره عیار 925 دست ساز

نگین یاقوت

روی نگین حکاکی: کیمیای عرش
(فروخته شد)


مشخصات:

انگشتر نقره عیار 925 دست ساز

نگین فیروزه نیشابور

روی نگین حکاکی کیمیای عرش
(فروخته شد)مشخصات:

انگشتر نقره عیار 925 دست ساز

نگین یمن

حکاکی: کیمیا و جدول شرف الشمس

(فروخته شد)
گزارش تخلف
بعدی